Geodetske usluge

info@geotec.ba

Slobodno nam pišite za sva pitanja na službenu mail adresu.

+387 63 842 376

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja i ponude.

Geotec d.o.o.

Maršala Tita 53
70101 Jajce, BiH

Naše usluge

Katastarski poslovi

 • Obilježavanje granica nespornih parcela
 • Geodetsko snimanje promjena nastalih na parceli
 • Geodetsko snimanje objekata
 • Usluge održavanja katastra komunalnih uređaja
 • Identifikacija parcela

Inženjerska geodezija

 • Ažurne geodetske situacije
 • Geodetske podloge za projektiranje
 • 3D modeliranje terena
 • Iskolčenje objekata
 • Praćenje građenja objekata
 • Izračun količina iskopa i nasipa

BIM – Building Information Modeling

 • Point cloud registration
 • Obrada i analiza oblaka točaka
 • 3D modeliranje
 • 2D nacrti objekata

Pošaljite nam poruku ili nas posjetite